Welcome to Teaching and Programming WORLD.

       Artifical Intelligence. Inexact Algorithms.

WelcomeSubjects
C#sharp1(Basics + OOP), C#sharp2(.NET), HTML5/CSS/JavaScript, Object-Oriented Analysis and Design - Theoretical
C#sharp XAML(WPF, Xamarin), ASP.Net Core, Entity Framework, JavaScript/TypeScript/Angular, Design Patterns - Practical

Եղեք մրցունակ

Դասախոսը պետք է քննի ԱՐԴԱՐ,
թեման տիրապետի "պրոֆեսիոնալ"
և դասավանդի փափուկ հմտություններով (soft skills)

Առաջարկվող դասավանդումը անցում է կատարում
սինտաքսիս/սեմանտիկայից կատեգորյաներով ուսուցման
և հիմնվում է հետևյալ կետերի վրա.

1. Ձգտիր ունենալ "ոչ ստանդարտ" մտածելակերպ:
2. Չկա վատ ուսանող, կա իր տեղը չգտած ուսանող: Չկա վատ դասախոս, կա վատ վարձատրվող դասախոս:
3. Դասախոս ուսանող հարաբերություն: Առաջին. ուսանողը միշտ ճիշտ է: Եթե նույնիսկ նա ճիշտ չէ, նայել առաջին կետ:
4. Պատճառ-հետևանքային կապվածության անընդհատ կիրառություն: Չկապակցված մտքերի թռիչքների հնարավոր բացառում:
5. Անալոգիայի սկզբունքի կիրառում, համեմատելով թեման լսարանին հասանելի պատկերացումների հետ:
6. Թեմային կապված կատակը պարտադիր է, որը թարմացնում է ուսանողին և կատարում է գիտելիքի ասոցիատիվ ամրացում:
7. Դասավանդվում է ոչ թէ գրատախտակին կամ ինքդ քեզ համար, այլ թէ որքան է արձագանքում լսարանը հաղորդվածին:
8. Դասավանդումը հասցվում է նրան, որ թեմաների գլխավոր մտքերը առաջինը հնչում են լսարանի կողմից:
9. Ստիպել մտածել հարցի մասին, որը նշանակում է 93% պատասխան:
10. Մտքերի անվերջ կրկնություն տարբեր տեսանկյուններից կամ այլ խոսքով, անընդհատ կրկնությունը գիտության մայրն է:
11. Որպեսզի գոյատևել պետք է ստեղծագործել, ստեղծագործել և ամեն վայրկյան ստեղծագործել:
12. Որպես գրատախտակ գրաֆիկական պլանշետի օգտագործում՝ մտքերի ընթացքի պարտադիր գրառումով:
13. Ճշմարիտ կարծիքը ուսանողի հանդեպ ասվում է արագ և ամբողջականությամբ:
14. Ծրագրավորումը պետք չէ սովորել, “նրան” պետք է ընտելանալ:
15. Ճիշտ գնահատելը դասախոսի բարձրագույն երդումն է:Log In
 
 

Copyright © 2007-2021 albdarb.com